Villkor.

Först som sist!

Denna uthyrning är inte kommersiell i vanlig mening utan betingas av att två familjestugor står lediga en stor del av året och lika gärna kan medverka till att betala sina egna kostnader. Således saknas vinstsyfte i övrigt, vilket även medför ett aktivt val av hyresgäster innebärande att alla inte kommer att vara välkomna. Du som passerar nålsögat ska därför känna Dig extra varmt välkommen!

Allmänt:

Stugorna som uthyres är producerade för i första hand familjens egna behov. De är belägna i närheten av familjens bostad. Därför är det av yttersta intresse att hyresgäster som nyttjar stugorna sköter dem väl och agerar på ett sätt som inte är störande för omgivningen. Av dessa skäl kommer uthyrning till ungdomar utan vuxet sällskap inte att ske.

Tillträde/lämnande:

Vid veckohyra sker tillträde lördag klockan 12.00. Utcheckning sker senast klockan 10.00 nästkommande lördag. Huset ska då vara städat och i samma skick som när det tillträddes. Om städningen inte är tillfredställande genomförd kommer en avgift om 2000 kr eller 200 €  att debiteras.

Bokning/betalning:

Bokning sker genom mail till följande adress stugor@kaffatorp.com där vi vill att Ni presenterar er själva helt kort samt lämnar fullständiga personuppgifter på ansvarig hyresgäst samt namn på övriga gäster dvs:

Presentation:, Efternamn:, Förnamn:, Personnummer:, Fullständig adress:, Tfn:, (ev fax), Mail-adress:, övriga gäster och sist men inte minst en av Er vald signatur att presentera på bokningsschemat.

Ni kommer därefter att få bekräftelse via mail eller fax där ett kontonummer för insättning av bokningsavgiften anges. När insättningen bekräftats kommer den av Er valda signaturen att vara tillgänglig på bokningssidan.

Slutbetalning av hyresavgiften ska vara gjord minst sex veckor innan tillträdet, annars annuleras bokningen och anmälningsavgiften är förverkad. Slutbetalning sker på samma sätt som gäller för bokningsavgiften.

Vid utcheckning synas stugan och ev städkostnad (2000 kr eller 200 €  ) erlägges av hyresgästen.

Avbokning

Eventuell avbokning innan slutbetalning har skett medför att bokningsavgiften förverkas. Har slutbetalning skett återbetalas 50% av denna om läkarintyg företes som styrker att avbokningen sker av medicinska skäl. Andra skäl, än medicinska, för avbokning, godtages inte.